Geplaatst op de website van de Stellingwerf op zaterdag 24 juni en gedeeltelijk ook in de krant van 28 juni 2017.

Ingebruikname nieuw onderkomen roeivereniging Skylla Wolvega. © Lenus van der Broek

 

Wolvega – Op zaterdagmiddag was het dan zover, de officiële opening van de nieuwe roeilocatie van Roeivereniging Skylla Wolvega.

Zowel het nieuwe onderkomen voor botenberging in een deel van een loods van Motip Dupli BV als de nieuwe drijvende steiger werden in gebruik genomen.

Op vrijdag 14 april was reeds de drijvende steiger bij Hulzinga Watersport te water gelaten door wethouder Frans Kloosterman en door de Schipsloot naar Motip Dupli BV gedirigeerd. Nu zijn de voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot het inrichten van de botenberging afgerond. Bijna alle boten zijn vanuit de oude botenberging, twee zeecontainers, overgebracht naar de nieuwe locatie die 250 meter verderop ligt.

Openingsritueel

Eén boot, een vier met stuurman, was nog in één van beide zeecontainers blijven liggen. Deze boot werd gebruikt voor het openingsritueel. Onder het toeziend oog van leden, genodigden en belangstellenden werd deze boot te water gelaten op de oude locatie en door vier Skylla-roeiers van het eerste uur naar de nieuwe locatie gevaren. Stuurman van deze boot was Marck Hiemstra, plantmanager van Motip Dupli BV.

Vlak voor aankomst bij het nieuwe onderkomen voor RV Skylla kwam de boot voor een lint dat over het water van de Schipsloot was gespannen. Stuurman Marck Hiemstra zorgde dat het lint knapte, zodat toegang werd gekregen en aangelegd kon worden aan de nieuwe drijvende steiger. De laatste van de over te brengen boten van RV Skylla Wolvega werd nu in de loods bij Motip Dupli BV binnengebracht.

Michiel de Ruyter

Een vergelijking dringt zich op in dit herdenkingsjaar dat Michiel de Ruyter 350 jaar geleden bij Chatham de ketting over de zijrivier van de Thames ramde en doorbrak. Vervolgens werd de Engelse vloot vernietigd. In tegenstelling hiermee werd op de Schipsloot wel de ‘ketting’ geknipt maar RV Skylla Wolvega werd door Marck Hiemstra in goede harmonie de ‘veilige haven’ van Motip Dupli BV binnen geloodst.

Voorzitter Berend Brummelman deelde mede dat Skylla inmiddels al 60 leden telt en had veel waardering voor de inzet van alle vrijwilligers en speciaal dank aan Motip Dupli.

 

Toespraak van de voorzitter bij opening van het nieuwe onderkomen bij Motip Dupli bv van RV Skylla Wolvega
24 juni 2017

Welkom

Nogmaals allen hartelijk welkom bij deze heugelijke gebeurtenis.

Een mijlpaal in de korte geschiedenis van Roeivereniging Skylla Wolvega.  Ik ga even terug in de tijd.

 

1979: mijn komst in Wolvega
In Friesland één roeivereniging: Wetterwille in Leeuwarden.

Tussen Zwolle en Leeuwarden geen roeivereniging.

Sterker: buiten de Randstad waren er heel weinig plekken waar een roeivereniging was. Kwam je buiten Utrecht dan kon je in noordoostelijke richting alleen in Zwolle, Groningen en Leeuwarden roeien.

 

Idee vanaf 1979: oprichting van een RV in Wolvega

Dit is een idee dat zich in mijn hoofd heeft vastgezet en er nooit uit is verdwenen.

 

Mijn roeiactiviteiten hadden zich intussen verplaatst van Triton Utrecht naar Daventria Deventer.

Daarom is er in de begin jaren ’80 geen werk gemaakt om die activiteit hier van de grond te brengen.

Zou ik dat wel hebben gedaan dan zou het verkrijgen van een roeilocatie een veel gemakkelijkere aangelegenheid zijn geweest dan heden ten dage.
Het vinden van een roeilocatie zou, vergunningen in aanmerking genomen een eitje zijn geweest in vergelijking met anno 2017.
U moet zich voorstellen dat de rondweg Om Den Noort er nog lang niet was en dat het grootste deel van het huidige industrieterrein De Schipsloot nog weiland was.
Mij was toen ook al de medewerking toegezegd van de prominent uit Nijelamer: melkveehouder Roelof de Boer wilde het voor 1 gulden door IJsvereniging Nijelamer van het waterschap aan te kopen oude stoomgemaal wel met de op te richten roeivereniging delen.

In de 21ste eeuw was dat al geen optie meer: vergunningen moeilijker en het stoomgemaal had intussen de status gekregen van industrieel erfgoed en daar paste geen botenberging bij.

 

Van 1 naar 6 roeiverenigingen in Friesland

Wat is er intussen sinds 1979  gebeurd met het roeien in Friesland.

Van alleen RV Wetterwille is RV Skylla de 6e rv: 1981: De Dragt, Drachten; 1985: De Geeuw, Sneek; 1992: Epsilon, Leeuwarden; 1999: Aengwirden, Heerenveen.

 

 

Tussen Zwolle en Leeuwarden van 0 naar 3 roeiverenigingen

Bekijken we het geografisch nog iets anders.

Was er tussen de provinciehoofdsteden Zwolle en Leeuwarden bij mijn komst in 1979 in Wolvega geen enkele rv. Intussen waren er 2 bijgekomen: 1986: ’t Diep, Steenwijk en 1999: Aengwirden, Heerenveen.

 

Ontwikkeling van roeien in Wolvega

’80. Roeien in Wolvega  begon in de jaren ’80 als een  eenmans aangelegenheid in de skiff.

 2010. Uitbreiding met roeien voor scholieren ter voorbereiding op het NSRK. Elk jaar tot op heden aan deelgenomen.

 2012. Uitbreiding met roeien voor volwassenen.
Toen het idee van een rv in Wolvega zich in mijn hoofd had genesteld heb ik jarenlang de gedachte gehad dat die zou kunnen gedijen met gelijkgestemden met de ervaring zoals ik die had vanuit het studentenwedstrijdroeien.

Hoewel ik een lijst had van wel 20 roeiers in deze regio met een dergelijk curriculum wilde dat niet van de grond komen.

In 2012 kwam er echter voor mij uit geheel onverwachte hoek enthousiasme voor de roeisport: voornamelijk melkveehouders die ik eerder als cliënt in mijn dierenartsenpraktijk had gehad.

 2014. Boost en enthousiasme voor roeien door volwassenen.

In het najaar werd besloten tot oprichting van RV Skylla Wolvega. Naamgeving: dochter van Triton (Homerus’ Odysseus).
Is het wel verantwoord om tussen Steenwijk en Heerenveen nog een rv op te richten???
Uitslag enquête onder potentiële leden: er was geen enkele twijfel over niet/wel oprichten.
Ondanks terughoudendheid van onze buurtverenigingen zijn we doorgegaan op de ingeslagen weg.

 2015. Op 9 februari officiële oprichting: notaris en K.v.K.

 Dank voor Motip. Wij als leden van RV Skylla Wolvega zijn blij dat het bedrijf Motip Dupli B.V. ons de gelegenheid geeft om voor de komende jaren een passende roeilocatie ter beschikking te hebben. De Zwitserse eigenaar van dit bedrijf heeft volgens dhr. Mark Hiemstra een sporthart. Ik wil dan ook het management van het bedrijf Motip Dupli B.V., in de persoon van Mark Hiemstra, hartelijk danken voor deze mogelijkheid en het in ons gestelde vertrouwen.

 

Dank voor leden. RV Skylla Wolvega telt nu om en nabij 60 leden.

Ik wil iedereen, alle leden, dank zeggen voor datgene wat ons gebracht heeft tot de mijlpaal van vandaag.

Bij de oprichting een paar jaar geleden had ik nog niet kunnen bedenken dat voorbereidingen voor deze dag zonder mijn lijfelijke werkzaamheid en aanwezigheid zo goed zouden verlopen.

Daarmee is zichtbaar dat de vereniging werkelijk gestalte heeft gekregen. Nu al een half jaar heb ik, telefoontjes, mails en enkele keren bestuursvergadering in verpleeghuis of bij mij thuis, niets kunnen uitrichten. En toch reilt en zeilt de boel door.
Ik wil enkele leden in het bijzonder dank zeggen: Hendrik Fokkema voor al zijn werk m.b.t. de drijvende steiger; Marten Veenstra voor zijn initiëring van de contacten met Motip en alle materiële zaken die daar uit voort kwamen rollen; Aaldert van Dalen, los van het coachen en roeien zelf, voor de logistiek van alles en zijn fysieke inbreng bij de totstandkoming van alles wat u om u heen ziet.

Verder wil ik de leden die de begeleiding van het schoolroeien op zich hebben genomen ook dank zeggen. Ook dit is in de afgelopen maanden gewoon doorgegaan alsof ik helemaal niet meer nodig ben: Aaldert v. D, Ed v.E., Hein Anne v.D., Janette P., Marten P. en Hendrik F.

Dank u.