Aanmelden

Wil je kennismaken met de roeivereniging Skylla Wolvega?
Je bent van harte uitgenodigd om een keer te komen kijken.
Wil je gaan roeien? Dat kan. Voor ongeoefenden geldt dat er minimaal 5 beginnelingen dienen te zijn om met een nieuwe ploeg (4 met stuurvrouw/-man) te beginnen.
Meld je je met dit aantal aan dan kunnen we direct van start. Meld je je met minder personen aan dan kom je op de wachtlijst te staan en proberen we zo snel mogelijk een boot ‘vol’ te krijgen.
Je wordt dan gecoacht door een ervaren Skylla-lid. Het streven is om dan 2 keer in de week te roeien, doch minimaal 1x/week. Na één maand heb je voldoende ervaring opgedaan om te kunnen beoordelen of je het leuk vindt om door te gaan met roeien. Dan wordt gevraagd om lid te worden. Voor iemand die snel het roeien onder de knie wil krijgen? Dat kan in het zomerhalfjaar. Bij voldoende hoge watertemperatuur kun je onder begeleiding in de skiff (éénpersoons boot).

Wil je lid worden? Een aanmeldformulier kan hier worden gedownload.

Voor het jaar 2019 bedraagt de contributie €120,-. Meld je je aan na 1 juli dan zal onze penningmeester de helft van de contributie declareren. Voor jeugdleden (per 1 januari van het lopende verenigingsjaar <18 jaar) geldt een halvering van de contributie.

Wil je een roeiclinic volgen? Roeien met je familie/ vrienden/ collega’s/ je klas? Ook dat kan. Groepsgrootte maximaal ongeveer 20 personen. Als vergoeding wordt €10,- pp. gevraagd.

In alle gevallen: neem contact op met de secretaris van Skylla Wolvega: Dory van Zalen.