KNRB-vraag succes schoolroeien

Document  gemaakt op 20-6-2012 door Berend Brummelman . Uiteenzetting  over het succes van de Linde College ploegen  op het NSRK van 2011 en 2012.

Vraag vanuit de KNRB: waarom waren de Linde College ploegen zo succesvol op het NSRK 2011 en 2012?

Geschiedenis van het schoolroeien in Wolvega.

Basisingrediënten
1
. Ik ben initiatiefnemer van het schoolroeien in Wolvega: B. Brummelman. In onderstaand stukje: vader van één van de leerlingen uit de eerste bovenbouwroeiploeg van het Linde College op het NSRK 2010 en NSRK 2011.
2. Het project wordt gesteund door de schoolleiding.
3. De sectie LO (gymleraren) verleent in die zin medewerking dat, wanneer er in een leerlingenroeiploeg leerlingen zitten die 2 gymuren achter elkaar hebben, dan kunnen zij roeien als vervangende gymles. Afgelopen trainingsperiode, april en mei, kon daar door 2 ploegen gebruik van worden gemaakt: één ploeg gedurende 2 roeioefeningen en één ploeg gedurende het grootste deel van de trainingsperiode.
4. Ik ben als initiatiefnemer  ouder (vader) van een leerling op de middelbare school in Wolvega, het Linde College.
5. Ik ben een roei-enthousiasteling.
6. Ik ben ex-wedstrijdroeier en nog steeds veteranenroeier, met tijd (gepensioneerd) om ploegen van het LC te coachen voor het NSRK.
4. Er is geen roeivereniging in Wolvega. Het project van het schoolroeien in Wolvega zou niet gemakkelijk van de grond zijn gekomen indien we zouden zijn aangewezen op de R.V. Aengwirden in Heerenveen en/of ’t Diep in Steenwijk. De aanschaf van eigen tweedehands boten voor leerlingen van het LC,  t.b.v. het schoolroeien, door een roei-enthousiasteling is hierbij cruciaal.
Ik heb in bezit 2 C-vieren (1x boord +scull en 1xboord), 1x twee (boord +scull), 2 skiffs  (1x Douglas en 1x Hasler). Voorbereiding voor NSRK tot nu toe alleen in C-4scull.

NSRK 2010
Ik heb in januari 2010 een tweedehands C4 gekocht, opdat onze zoon met klasgenoten de roeisport zal kunnen beoefenen. Er zijn 7 jongens uit de 4e klas die het proberen. Twee vallen af door minder interesse. Andere selectiecriteria zijn er niet, behalve dat ze het leuk vinden. Er is alleen maar gezocht in het eigen vriendenclubje. Met 5 jongens wordt besloten om voor het NSRK te gaan van 4 juni 2010. Totale trainingsarbeid ongeveer 7 x roeien in de C4 in april en mei 2010.
In de folders van de KNRB en op de website werd voor deelname aan het NSRK geadviseerd dat er minimaal 6 keer  door de leerlingen diende te worden geoefend.
Ik heb ook nog benaderd de ouders van een zoon in de 2e klas. Deze ouders hebben beide ook enige roeiervaring bij Aengwirden in Heerenveen. De zoon organiseert op dezelfde wijze een ploegje bij elkaar voor het NSRK 2010. Ook ongeveer dezelfde voorbereiding.
Score op NSRK2010: 2x een 4e plaats in velden van 16 tot 20 ploegen. 1x voor de ploeg in categorie Jongens klas 1,2,3 en 1x voor de ploeg in categorie jongens klas 4,5,6. Het werd zowel door de leerlingroeiers als door de ouders als een prachtige dag ervaren.

NSRK 2011
In het 2e seizoen een soortgelijke opzet. De onderbouwploeg (1) in dezelfde samenstelling. De bovenbouwploeg (2) met 2 mutaties. Bovendien, door het enthousiasme van het eerste jaar, zowel bij de roeiende leerlingen als bij de ouder/ annex coach, nog 3 andere ploegen samengesteld. Eén in categorie Mix klas 4,5,6 ploeg (3), benaderd omdat de vader van één van de leerlingen roeiervaring had bij een studentenroeivereniging. Verder nog een 2e jongensploeg in categorie klas 1,2,3 (4), benaderd via ouders uit de Ouderraad van het LC. En nog de z.g. Meidenploeg (5) in categorie Meisjes klas 1,2,3, bij het roeien betrokken via een broer die al in 2010 meedeed en met enthousiaste verhalen thuiskwam. Trainingsarbeid: ploeg (1)7x, ploeg (2)11x, ploeg (3)10x, ploeg (4)9x, ploeg 5(11)x.
Resultaten 2011.  2x een 1e plaats: voor het Meidenteam en het Mix-team; 2x een 2e plaats en 1x  een 3e plaats voor de jongensteams.
De euforie is, gezien de resultaten, nog groter dan in 2010, behalve bij de bovenbouwploeg die na de ochtendrace eerste stonden en de middagrace verknalden doordat de slagroeier van zijn bankje ging. Dat hoort bij beginnende roeiers.

NSRK 2012
De bovenbouwploeg van 2010 en 2011 is gestopt, o.a. vanwege eindexamens die voor de deur stonden.  Eén van deze jongens heeft zich op skiffen geworpen met en o.l.v. mijzelf.
Ook in 2012 weer met 5 ploegen naar het NSRK.
Beide onderbouw-jongensvieren van 2011, met enkele mutaties, weer deelgenomen aan NSRK 2012. Nu in categorie jongens klas 4,5,6. Datzelfde geldt voor de Meidenploeg, nu in categorie meisjes klas 4,5,6, en voor de Mix-ploeg, nu ook weer in categorie mix-klas 4,5,6. Verder is er een geheel nieuwe ploeg vanuit de brugklas: Eén van deze jongens is enthousiast geworden, doordat zijn oudere broer ook al bij beide voorgaande edities had meegeroeid. Deze jongen heeft eerst met een mix-ploeg uit zijn klas geprobeerd. Kwam later toch met een jongensvier aanzetten.
Trainingsarbeid voor 4 ploegen gemiddeld wel wat meer dan in voorgaande jaren. Vooral door de Mix-ploeg klas 4,5,6 die, onder aanvoering van hun ploegleider, soms al m.o.m als een studentenploeg bezig was. Zo veel enthousiasme was er. Dit i.t.t. de winnende jongensploeg klas 4,5,6.  Die heeft met 7 trainingen volstaan. Wel zitten er in deze laatste ploeg enkele roeitalenten.
Resultaten 2012. Met de 5 ploegen 4 overwinningen en één 2plaats achter een andere LC-ploeg.

Visie/ achttergrondinformatie van de initiatiefnemer/ ouder/ roei-enthousiasteling/ coach.

Het schoolroeien zal door de KNRB ongeveer 10 jaar geleden opgezet zijn om bij de jeugd meer bekendheid te krijgen voor roeien, opdat meer leerlingen al eerder met roeien worden geconfronteerd, dan pas in de studententijd. Ik ben ervan overtuigd dat indien de leerlingen, die in de afgelopen 3 jaar hebben meegedaan aan het NSRK, emplooi zouden kunnen vinden bij een R.V.  in Wolvega, er meerdere scholieren zouden zijn die roeien als hun favoriete sport zouden  kiezen. Volgens mij laten veel burgerroeiverenigingen hier kansen liggen. Voor een roeienthousiaste ouder (of grootouder) met (klein)kinderen, lid van een burgerroeivereniging en waarvan kind(eren) eventueel ook nog lid zijn van de RV, zou het nog veel eenvoudiger kunnen zijn om een paar leerlingenploegen bij elkaar te krijgen. En dan in de maanden april en mei met enige regelmaat te trainen voor het NSRK.  Wat dat betreft laten te veel burgerroeiverenigingen werving over aan de studentenroeiverenigingen; naast de KNRB worden schoolroeikampen immers georganiseerd door meerdere studentenroeiverenigingen, in ieder geval Laga en Aegir.
Mening over het NSRK.
Het niveau is wel laag.  Ik zag het als een afgang wanneer de leerlingen mee zouden gaan naar het NSRK wanneer er door een vier nauwelijks goede halen konden worden gemaakt. Dat soort vieren heb ik de afgelopen edities frequent gezien op de Bosbaan. Na de eerste editie in 2010 met 2x een 4e plaats in de C4 was er euforie bij de leerlingen en ook bij de coach die meende met in zijn ogen minimale voorbereiding toch een goede prestatie te hebben neergezet. In het 2e jaar met 5 ploegen, 2 eerste, één tweede en 2 derde plaatsen, mogelijk nog meer euforie.
In het 3e jaar, 2012, bij de leerlingen opnieuw, nog grotere euforie.
Gaandeweg deze laatste wedstrijddag kwam er een gevoel van gêne over mij (de coach): hebben we hiervoor te veel gedaan? Zelfs het brugklasteam, dat toch tegenstanders zou hebben van ploegen waarvan de leeftijd 2 jaar hoger zal zijn, wonnen het totaalklassement van categorie jongens klas 1,2,3. Andere vragen kwamen bij mij op. Zou het de bedoeling zijn dat er veel minder training dient te worden gedaan om naar het NSRK te gaan? Doen we al zo veel dat het lijkt op de voorbereiding voor het wedstrijdcircuit van het echte jeugdroeien?
Overweging van de coach: Ik zou me kunnen gaan bezighouden met het reguliere jeugdroeien. Nadeel: vooralsnog is er geen roeivereniging in Wolvega. Nu nog aangewezen op enkele oudere privéboten.  Wedstrijdboten zijn er niet, op de Douglas skiff na.

Een aantal van de 25 leerlingen van het LC die hebben meegedaan aan het NSRK heeft  aangegeven om meer aan roeien te willen doen. Het lijkt zowel voor roei(st)ers als voor de coach echter letterlijk een brug te ver om zich met één of twee ploegen aan te melden bij R.V. Aengwirden in Heerenveen en/of ’t Diep in Steenwijk. Wat dat betreft hebben de leerlingen die in Wolvega aan schoolroeien doen het gemakkelijk: de locatie vanwaar geroeid wordt ligt op minder dan 10 minuten fietsen van de school. Dit blijkt met name van belang voor de trainingen die tijdens de gymles kunnen worden gedaan. Natuurlijk ook voor de trainingen vlak vóór of ná schooltijd.

Adviezen voor KNRB en burgerroeiverenigingen
1.
Voor de KNRB zou hier een taak weggelegd kunnen zijn om het een en ander beter te promoten bij de burgerroeiverenigingen.
2. De KNRB zou eerst eens bij de contactpersonen m.b.t. het schoolroeien bij de deelnemende scholen kunnen enquêteren  hoe zij zich voorbereiden op het NSRK en welke begeleiding de ploegen krijgen vanuit de school en vanuit de burgerroeivereniging.
Tijdens het laatste NSRK heb ik een enkele vertegenwoordiger van andere scholen gesproken over hun schoolroeiproject. Ik kreeg de indruk dat de burgerroeiverenigingen zelf zich nauwelijks iets gelegen laten liggen m.b.t. het schoolroeien.  Behalve dan het beschikbaar stellen van materiaal.
3. Er zou vanuit de burgerroeiverenigingen een actiever beleid naar de scholen toe kunnen worden gevoerd. En dan niet via officiële wegen als schoolleiding en LO-secties, maar, zoals hier in Wolvega, via ouders en leerlingen zelf die met een schoolroeiploegje aan komen zetten. De medewerking van de scholen zal daarna, net als hier in Wolvaga, waarschijnlijk zeker volgen.
4. Om het voor de coach en de roeiende leerlingen van het Linde College in de toekomst interessant te houden om naar het NSRK te blijven komen, zou een wat hoger roeiniveau ten zeerste op prijs worden gesteld. Dan zou de indeling van de wedstrijden ook wat competitiever kunnen worden gemaakt.  ’s Ochtends kunnen dan heats worden verroeid en ’s middags finales en kleine finales, opdat toch alle leerlingen 2x over de baan gaan voor een wedstrijd.  De finales op het eind van de roeidag zouden dan in ieder geval op een echte wedstrijd lijken.