Algemeen

Bij de opstelling van dit document m.b.t. roeigroepen in februari 2016 zijn onderstaande actieve roeigroepen bij Skylla Wolvega te onderscheiden, in volgorde van aanvang van roeien in Wolvega. Deze indeling zal aan enige dynamiek onderhevig zijn. Met enige regelmaat zal er een aanvulling dan wel een mutatie plaatsvinden. Wanneer blijkt dat deze indeling niet meer bij de tijd is, dan zal een  radicalere verandering worden doorgevoerd.

   • Skiffeurs. De skiffeurs die met enige regelmaat op de Schipsloot skiffen zijn Aaldert van Dalen en Berend Brummelman. Met wat minder regelmaat is ook Syte Krist in de skiff te zien.
    Update mei 2019
    Dezelfde roeiers skiffen met afwisselende regelmaat. Daarnaast wordt er ook geskifft door Jochem Heeg en Diana Samuelsz.
   • Boerengroep. De groep bestaat uit de volgende roei(st)ers: Fokje Boelsma-van der Schoot, Hein Anne van Dijk, Herco Jansen, Jan Dijkstra, Jos Koopman, Karin Bron-Hofstee, Peter Ziel en Piet Klijnstra. Nadat ‘schoolroeien’ in de maanden april en mei in Wolvega vanaf 2010 al vast op de agenda is komen te staan is in juli 2012 voor het eerst roeien voor volwassenen geïntroduceerd. Eerst leek het erop dat er een ‘winkeliersploeg’ en een ‘boerenploeg’ van de grond zouden komen. Naderhand is alleen de ‘boerenploeg’ een stabiele groep geworden. Met het sportieve enthousiasme en de acquisitieactiviteiten van Jan Dijkstra hebben velen hun eerste roeihalen gemaakt, maar niet iedereen is lid geworden. In het novembernummer 2013 van het roeimagazine ‘Roeien’ is een artikel verschenen met als titel: ‘Boerenvier in Wolvega’. Hierin wordt door de verslaggever uiteengezet hoe het roeien in Wolvega tot dan toe tot stand is gekomen. Als laatsten zijn in het najaar 2015 Fokje van der Schoot en Karin Hofstee bij de Boerengroep aangesloten en zijn momenteel trouwe roeisters op de donderdagmiddag.
    Update mei 2019
    Van de hier genoemde roeiers zijn inmiddels gestopt met roeien, inclusief opzegging lidmaatschap: Jos Koopman en Fokje v.d. Schoot, terwijl Karin Hofstee is gaan roeien bij de Woensdagavond-/zaterdagmorgengroep
   • Zondagmorgen-/donderdagavondgroep. De groep bestaat uit de volgende roei(st)ers: Aaldert van Dalen, Diana Samuëlz, Dory van Zalen, Foky Vellinga, Gerrit van Veen, Gertrud van Leeuwen, Hendrik Fokkema, Ingrid Gerard, Jacqueline Lenis, Janette Poede, Jellie Veenstra, Jochem Heeg, Mart Lenis, Marten Pelleboer, Marten Veenstra, Petra Mink, Sippy Tigchelaar, Victor Boor. De kiem voor deze groep roeiers is gelegd door Jacqueline Lenis die in het najaar van 2013 de initiator van het roeien in Wolvega benaderde met de vraag of zij met een groep vrouwen zou kunnen komen roeien bij Skylla Wolvega i.o. In het voorjaar van 2014 is deze groep begonnen. Enkele roeiers die al wat eerder met roeien in Wolvega zijn begonnen, Gerrit van Veen, Hendrik Fokkema, Janette Poede en Victor Boor, hebben zich bij hen aangesloten. In de zomer van 2014 heeft de groep zich gestaag uitgebreid. Als laatsten zijn bij de zondagmorgen-/donderdagavondgroep in de zomer van 2015 Marten Pelleboer en Sippy Tigchelaar met roeien begonnen.
    Update mei 2019
    Van de hier genoemde roeiers is Victor Boor gestopt, inclusief opzegging lidmaatschap. Uitbreiding van deze groep is gekomen van Piet Doorn, die in 2016 de roeiclinics van Buurtsportwerk volgde.
   • Woensdagavond-/zaterdagmorgengroep . De groep bestaat uit de volgende roeisters: Anneke Kwee, Ellen Boel, Judith Ubels, Rimkje Klijnstra en Ytje de Kroon. Stuurvrouw/reserveroeister/instructrice is Janette Poede. De groep is als zodanig gestart met roeien in het voorjaar 2015. Rimkje Klijnstra heeft eerder in de Boerenploeg meegeroeid en ook Ytje de Kroon had in 2014 al enkele keren met deze ploeg meegeroeid.
    Update mei 2019
    Afgehaakt zijn: Ellen Boel en Judith Ubels. Nieuw in deze groep zijn: Bob Kolsteeg, Dorenda Bentum (via de roeiclinics van Buurtsportwerk in 2016), Jan v.d. Leest, Karin Kolsteeg, Karin Hofstee, Rob v.d. Leest (via de roeiclinics van Buurtsportwerk in 2016) en Sabine Hulsman.
   • Nieuwe Damesgroep (Drijfsijsjes). De groep bestaat uit de roeisters: Inge Thijssen, Ingrid Bekkema, Lena Mastenbroek, Sandra Rensen. Als stuurvrouw/ reserveroeister/ instructrice fungeren Janette Poede en Dory van Zalen. In juni 2015 volgden ongeveer 12 dames een roeiclinic bij Skylla Wolvega. Bovenstaande vrouwen wilden verder gaan met roeien. Tot en met september heeft deze groep regelmatig geroeid op donderdagavond. Daarna zijn zij op roeiwinterslaap gegaan. In het voorjaar 2016 zal de roeitraining worden hervat.
    Update mei 2019
    De dames van deze groep presenteren zich als de Drijfsijsjes. Van de hier genoemde roeisters is Sandra Rensen afgehaakt. Aangehaakt zijn Monique Boersma die eerder op do.av. meeroeide bij de Zondagmorgen-/donderdagavondgroep, en Foky Vellinga, die dus tevens bij de Zaterdagmorgen-/woensdagavondploeg roeit.

   

  • Daventria-groep. De groep bestaat uit de roeiers die jarenlang lid zijn geweest van de Roei- en Zeilvereniging Daventria in Deventer. Berend Brummelman, Jacques Voet, Rein Odink en Tjalling Koopmans. Van deze groep is alleen Berend Brummelman als roeier actief in Wolvega: zie groep ‘skiffeurs’ hierboven. De andere drie zijn als roeiers actief in Deventer en Lochem.
   Update mei 2019
   Afgehaakt per 1 januari 2019 is Tjalling Koopmans. Als lid en tevens als gelegenheidscoach heeft zich in de loop van 2016 gemeld: Herman Rouwé.