Permanente commissies:

ingesteld n.a.v. de inhoud van het plan van de Commissie Toekomst bij aanname van dit plan door de ALV van 6-4-2018

Commissie Sponsoring en PR :
voorzitter:  vacant
leden: Jellie Veenstra, Petra Mink, Jacqueline Lenis, Ingrid Gerard en Sippy Tigchelaar

Subommissie kleding/logo:
Leden: Ingrid Gerard, Jellie Veenstra,

Commissie Materiaal:
voorzitter: vacant
leden: Hendrik Fokkema, Syte Krist, Piet Klijnstra, Foky Vellinga en Ytje de Kroon

Commissie Roeien en Coaching:
voorzitter: Bob Kolsteeg
leden: Marten Pelleboer en Otto Tissink

Commissie Activiteiten/ Evenementen:
voorzitter: 
leden: Hendrika Ziel, Piet Doorn en Diana Samuelsz

Commissie Huisvesting en Vaarwater:
voorzitter: Mart Lenis

Daarnaast heeft de Commissie Toekomst een voorstel gedaan tot aanstelling van functionarissen van een specifiek omschreven taak:
Weerman
In statuten en HR van Skylla is aangegeven onder welke weersomstandigheden er niet kan worden geroeid. Het bestuur heeft
Hendrik Fokkema bereid gevonden hierover te beslissen en te communiceren met de leden roeiers.
Vertrouwenspersoon
Het bestuur heeft ervoor gekozen geen vertrouwenspersoon binnen de vereniging aan te wijzen.

Daarnaast is er de kascommissie die ressorteert onder het penningmeesterschap van het bestuur van RV Skylla Wolvega:

Kascommissie
Bestaat uit 2 leden: elk jaar treedt tijdens de ALV van begin april één lid af en neemt een ander lid zijn/haar plaats in.  Regels omtrent de kascommissie zijn vastgelegd in de Statuten van RV Skylla Wolvega artikel 14 en 15 en in het HR van Skylla artikel 6.

Tijdelijke Commissies:

Commissie Roeilocatie (ingesteld bij oprichting van Skylla 9-2-2015; commissie is officieel niet opgeheven; zou weer in functie kunnen komen bij eventueel vertrek uit de locatie van Motip).
Leden: Hein Anne van Dijk, Mart Lenis en Hendrik Fokkema.

Commissie ‘Toekomst Skylla’ (tijdelijk van oktober 2017-zomer 2018
Leden: Hein Anne van Dijk, Mart Lenis, Sippy Tigchelaar, Foky Vellinga, Ytje de Kroon.

Communicatie met de KNRB:

Secretaris: Jellie Veenstra

Breedtesport: Janette Poede

Wedstrijdroeien: