Huidig Bestuur

Roeivereniging Skylla Wolvega
Algemeen contactadres:
e-mail: info@skyllawolvega.nl

Bezoekadres:
Bedrijfsgebouw van Motip Dupli B.V.
Schuttevaerstraat 46
8471 ZZ Wolvega

Postadres:
Secretariaat RV Skylla Wolvega
Dory van Zalen
Markeweg 23c
8398 GK Blesdijke

Bestuur
Voorzitter:
Berend Brummelman
telefoon: 0561 614518 mobiel: 06 51195219
e-mail: berend.brummelman@gmail.com
tevens contactpersoon voor wedstrijdroeien

Secretaris/vice-voorzitter:
Dory van Zalen
mob.tel.: 06 21851239
e-mail: dory.vanzalen@hccnet.nl

Penningmeester:
Peter Ziel
tel.: 0561 611345
e-mail: p.ziel1@kpnplanet.nl