Botenvervoer

Botenvervoer Skylla Wolvega
Een jaar na de oprichting is in 2016 een nieuwe botenwagen in gebruik genomen. Het bedrijf
Veenstra Corporate Communicatie en Ontwerp BV, sponsor van RV Skylla Wolvega,
eigendom van de leden Jellie en Marten Veenstra, heeft deze botenwagen ter beschikking
gesteld.

Geschiedenis Botenvervoer Skylla Wolvega
Waarin opgenomen botenvervoer ‘Roeien Wolvega’ voorafgaand aan oprichting Skylla Wolvega

Imperiaal
Vóór 1990 werd voor het vervoer van de Hasler-skiff, Schoon Schip, uitsluitend gebruik gemaakt van een imperiaal op het dak van de auto. Dit is volgens de verkeersregels niet toegestaan. De skiff steekt verder uit dan de maximale lengte van 1m, zowel aan de voorkant als aan de achterkant van de auto. Wanneer gebruik gemaakt wordt van een (leeg) aanhangertje achter de auto valt deze methode van vervoer van een skiff binnen de regels van de wet.

Imperiaal + Skiffdrager
Met de aankoop in 1990 van de Douglas-skiff, Popecatèpetl (zie: ‘Botenbestand Skylla Wolvega’), is een skiffdrager aangeschaft: ‘foto skiffdrager’. Tot op heden (november 2015) wordt vervoer van een skiff nog steeds op deze manier gedaan.

Externe vervoerders/ huur van botenwagens
Met de aanschaf van meer boten, vanaf 2005, werden andere vervoersmogelijkheden noodzakelijk. Enkele keren is een externe vervoerder ingeschakeld: Roeiwerf Wiersma/Heerenveen, RZV Daventria/Deventer en RV ’t Diep/Steenwijk. Ook is een aantal keren een botenwagen gehuurd: RV Aengwirden/Heerenveen, RV De Where/Purmerend en RZV Daventria/Deventer.

Eigen botenwagen
In het jaar dat het roeien in Wolvega van een eenpersoons aangelegenheid een sport werd die ook voor anderen beschikbaar kwam, (2010, start van het schoolroeien door leerlingen van het Linde College) nam de behoefte aan de verzorging van eigen vervoer toe. Voor een reeds in bezit zijnde aanhanger werden 2 verlengstukken gesmeed die door een dwarsverbinding aan de achterzijde, waarop de kentekenplaat kan worden bevestigd, met elkaar kunnen worden verbonden: ‘foto verlenging aanhanger achterzijde’. De koppeling aan de aanhanger zelf is van dien aard dat met behulp van bouten en moeren één geheel wordt gevormd met de aanhanger zelf. De lengte van de aanhanger is hiermee 8m, zodat boten met de maximale lengte van 9m kunnen worden vervoerd (1m achter uitstekend). In april 2014 zou er voor het eerst door het ‘Roeien in Wolvega’ worden deelgenomen aan een officieel roei-evenement: Weerribben-Wieden- toertocht in Steenwijk. Om het vervoer van een C4 in eigen hand te houden en om volgens de wettelijk gestelde normen over de openbare weg te kunnen rijden, is opnieuw een verlengingsmogelijkheid doorgevoerd. Aan de voorzijde van de aanhanger kan een verlengstuk voor de boom worden gemonteerd: ‘foto verlenging aanhanger voorzijde’. Zonder de verlengstukken die aan de achterzijde kunnen worden gemonteerd, kan m.b.v. deze verlenging aan de voorkant van de aanhanger ook een boot met een maximale lengte van 9m worden vervoerd. Indien de verlengingen zowel aan de voor- als aan de achterzijde zijn gemonteerd, is vervoer van een boot met een maximale lengte van 12m mogelijk. De aanhanger is met deze verlengstukken ter keuring aangeboden bij het keuringsstation van de Rijksdienst voor het Wegverkeer in Heerenveen. Boten van Skylla Wolvega worden tot op heden (november 2015), met deze verlengstuk(ken) aan de aanhanger gemonteerd, op deze manier vervoerd. Bij groei van Skylla en daarmee gepaard gaande toename van gang naar wedstrijden en evenementen, zal de vraag naar een meer professionele botenwagen met zich meebrengen.

In 2017 is beschikbaar gekomen de Skylla-botenwagen, door eigen werkzaamheden gemaakt door de broer van Skylla-lid Marten Veenstra.